Københavns Sporveje

Sporvejene i København var de første i Danmark, og blev også de sidste. I starten var det private selskaber som anlagde og drev linierne, men det blev senere en offentlig opgave. Københavns Sporveje (KS) blev dannet i 1911 og overtog de tidligere private selskaber. KS overtog også sporvejsdriften på Frederiksberg (1919), og havde en linie 16 (ad Søborg Hovedgade fra 1924-1962) i Gladsaxe kommune, mens det private NESA stod for driften i Gentofte Kommune. KS og NESA indgik 1. oktober 1974 i Hovedstadsområdets Trafikselskab (HT).

Kort historisk oversigt:

22.10.1863. Copenhagen Railway Compagny Ltd. åbner den første hestesporvejslinie i København, den såkaldte “Hovedlinie”.

Linieføringen var: Frederiksberg Rundel – Frederiksberg Alle – Vesterbrogade – Trommesalen (ved nuværende Frihedsstøtte).

04.03.1897. Første elektriske sporvogne i drift på “Nørrebrogadelinien”; Kgs. Nytorv – Nørreport – Nørrebrogade – Nørrebro Remise. Sporvognene forsynes med strøm fra batterier, og kaldtes “syrevogne”, idet de udsendte en ubehagelig lugt fra batterierne.

19.09.1899. Frederiksberg Sporveje (FS) starter elektrisk drift, hvor vognene forsynes med strøm fra overledning.

30.05.1903. Tuborg – Klampenborg Elektriske Sporvej, TKES (senere NESA) indleder sporvejsdrift i den nordlige del af København (Gentofte Kommune)

01.08.1911. Københavns Kommune overtager DKS (De Kjøbenhavnske Sporveje A/S) og danner Københavns Sporveje (KS).

13.06.1915. Sidste hestesporvejslinie nedlægges. Linie 11 “Hønen” kørte Gl. Torv – Nørregade – Farimagsgade.

01.07.1919. KS og FS sammenlægges i ét selskab: KS.

18.08.1953. NESA indstiller sporvejsdriften, men har stadig  trolleybusser.

22.04.1972. Linie 5, Danmarks sidste sporvognslinie, nedlægges.